Renditingimused ja kodukord

1. Broneeringute kinnitamiseks on vajalik tasuda broneerimistasu 50% tellimusest, mis ei kuulu tagastamisele broneeringu tühistamisel. Põhjendatud olukorra puhul on võimalik ürituse kuupäeva muuta (kuni 1 a)  ja ettemaksu kasutada teisel kuupäeval toimuva ürituse broneerimistasuna. 

2. Broneerides maja või toad ööpäevaks on kliendil (Klient = broneeringu tegija ja ürituse korraldaja) õigus üüritud ruume kasutada ajavahemikul 16.00 kuni 11.00 järgmisel päeval – kui ei ole kokku lepitud teisiti.

3. Majutuse hind sisaldab voodipesu ja rätikut. Hommikusöök ei kuulu hinna sisse.

4. Kliendid, kes ei ole üürinud tervet kompleksi, peavad arvestama, et teritooriumil võib viibida ka teisi inimesi ja tuleb arvestada riiklikult kehtestatud öörahuga (1. septembrist kuni 31. maini ajavahemikul 23.00-07.00 / 1. juunist kuni 31. augustini ajavahemikul 24.00-06.00).

5. Kui klient kasutab Tiigi Nulk'a kööki, on ta kohustatud kasutama kõike heaperemehelikult ja jätma endast asjad samasse seisukorda, mis need enne olid. 

6. Tarbides rendileandja territooriumil enda poolt kaasa toodud sööki-jooki (eelneval kokkuleppel), tuleb garanteerida kogu taara kaasa võtmine ja ning prügi koristus.

7. Tellides toitlustuse rendileandjalt, tuleb teavitada meid toidu valikutest ja arvatavast inimeste arvust 14 päeva enne ürituse toimumist ning täpne inimeste arv kinnitatakse 3 päeva enne ürituse toimumist. 

8. Majutuskohtade täpne arv kinnitatakse hiljemalt 3 päeva enne ürituse toimumist (Inimeste jagamise vastavalt majutusplaanile teeb klient ise ning saadab selle ka meile 3 päeva enne ürituse algust).   

9. Rendime maju isikutele, kes on vähemalt 21 a vanad.

10. Klient kannab rendileandja ees täielikku vastutust tekkinud kahju eest, kaasaarvatud ka siis kui kasutab kolmandate isikute/alltöövõtjate teenuseid. Näiteks bändid, telgid, toitlustajad jne. (Kolmandate isikute poolt osutatud teenustega tekkinud prügi käitlemise kohustus kuulub teenuse osutajale). Hoonetest esemete (mööbel, tehnika, nõud jm inventari) väljaviimine, ümberpaigutamine, mittesihtotstarbeline kasutamine ja kahjustamine on keelatud.

11. Territooriumi kasutamisel lähtutakse headest tavadest, varasse ja ümbruskonda suhtutakse heaperemehelikult.

12. Suitsetades tuleb suitsukonid asetada tuhatoosi või selleks ettenähtud kohtadesse, mis on vastavalt märgistatud.

13. Kaminasse tule tegemine, saunaahju kütmine, grillimine, lõkete tegemine, küünalde ja tõrvikute põletamine tuleb eelnevalt kokku leppida rendileandjaga. Kõik omavoliliselt tehtavad lõkked on keelatud s.h. ka küünalde põletamine nii õues kui hoonetes.

14. Prahi maha viskamine rendileandja territooriumil on keelatud. Prügi tuleb paigaldada rendileandja poolt paigutatud prügikastidesse.

15. Vandalism, korrale mitte allumine, ürituse kontrolli alt väljumine vms tegevus annab rendileandja esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada (ilma tagasimakseid tegemata).

16. Alkoholijoobes ujumine on keelatud.

17. Ilutulestiku korraldamine tuleb rendilandjaga eelnevalt kooskõlastada.

18. Klient vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest. Kui keegi seltskonnast tekitab rendileandjale kahju, siis vastutab Klient. Kahjustuste tekkimisel peab klient korvama  kahjud taastamisväärtuses vastavalt rendileandja poolt esitatud arvele.